Bestuivers


Metselbijen danken hun naam aan hun gewoonte om bevochtigde aarde te gebruiken bij de bouw van hun broedcellen. Er zijn echter ook soorten die daarvoor gekauwd blad gebruiken. Een aantal soorten maakt graag gebruik van aangeboden nesthulp, want ze nestelen bij voorkeur in bestaande gangen. De rosse metselbij is de meest algemene metselbij van ons land.  Maar ook de  gehoorne metselbij, de blauwe metselbij, de slangen kruidbij, de kauwende metselbij en de zwartbronzen houtmetselbij komen voor in Nederland. Dit zijn allemaal bestuivers.