Kevers kunnen zeer variabel in soorten zijn. De grootte kan van minder dan 1 mm oplopen tot bijna 9 cm. Ze kunnen ook kort of lang leven. Veel soorten worden maar enkele weken of maanden oud. Het zeer grote vliegend hert (Lucanus cervus) kan slechts maximaal 2 maanden oud worden. Dat is een erg korte levensduur voor een insect dat als larve in rottend eikenhout een ontwikkelingstijd heeft van 5 tot 8 jaar. Mannetjes van het vliegend hert kunnen tot bijna 9 cm groot worden. Gemiddeld zijn ze wat kleiner en de vrouwtjes zijn altijd kleiner (tot max 4,5 cm). Deze kever is zeer indrukwekkend vanwege de gewei-achtige structuur van de kaken van de mannetjes waar ze met soortgenoten mee vechten om de gunsten van een vrouwtje.Soldaatjes

Diverse soldaatjes (Cantharis sp.) zijn meestal vanaf de laatste weken van de maand mei in mijn tuin te zien op engelwortel. Volgens de literatuur zijn soldaatjes jagers op andere kleine ongewervelde dieren. Op engelwortel zitten altijd wel luizen, doch de kevers lijken ook stuifmeel of nectar van de bloemen te eten. Hier zit een kever (Cantharis pellucida) op het bloemscherm van de engelwortel om te foerageren.

Roodkopvuurkever

Tot de weekschildkevers behoren ook de vuurkevers. Het insect op deze foto is de roodkopvuurkever (Pyrochroa serraticornis) De larves van deze soort leven onder de schors van bomen en vreten andere insecten. Er zijn nog meer soorten vuurkevers, waaronder de zwartkopvuurkever, die ook de opvallend getande antennen heeft.

Basterdweekschildkevers

Naast de gewone weekschildkevers zijn er ook nog basterdweekschildkevers. Ze lijken op de gewone, maar vormen een aparte familie: Malachiinae. Deze Anthocomus coccineus is maar klein, maar heel fraai van kleur Deze kevers kun je foeragerend aantreffen op bijvoorbeeld composieten.